Vores mindreværd koster samfundet dyrt.

Manglende kommunikation – Mindreværd – og storhedsvanvid – Det hænger sgu sammen.

Og vi støder på disse hver dag. Er vores samfundet blevet et stort forsvar. Der vaskes hænder og vi sender konstant aben videre. Det koster mange penge når mindreværd bestemmer.
Det manglende lederskab i mennesket som helt sikkert skyldes et lavt selvværd, er skyld i mange konflikter. Disse usagte konflikter, bor indeni os og tærer på os.
Måske en af forklaringerne til al vores sygdom?

Når vi færdes i samfundet er det altså det skjulte lave selvværd som taler til et andet lavt selvværd. Sådan forstået at et lavt selvværd kan se ud på mange forskellige måder.

Det lave selvværds forpinte smertekrop gemmer sig bag et almægtigt monster. Når krybdyret styrer os, bliver vi til små reptiler i konstant overlevelse. Vi går kampklædte på arbejde.
Eller vi går i skjul når vi mærker reptilet nærmer sig.
Vi skal lære at passe på os selv når vi støder på denne form for reptil. For denne reptil drejer det hele sig om sig selv og udmærke sig og forsvare sig selv. Vi bliver nødt til at kommunikere os ud af slåskampene.

Den manglende Kommunikation
Grundene til den manglende kommunikation mellem relationerne er mange.
Inkompetent ledelse som bruger den manglende åbenhed som et våben til at styre og manipulere?
Manglende lederskab i vores egen forståelse og accept af hvad vi rent faktisk kan og bestrider unikt.Vi tør ikke stille krav eller ytre vores ønsker på grund af frygt for at ønskerne , og dermed os selv bliver afvist- sågar til grin?
At vi ikke selv har en velovervejet og gennemtænkt målsætning? Vi famler rundt i blinde på grund af manglende kompetencer og vi frygter at blive opdaget i dette? Altså vores mindreværd.
Dette er blot et par bud på hvorfor følelsen af glæde og motivation kan mangle på en arbejdsplads eller i et parforhold.

Bag ethvert problem ligger en uopfyldt drøm.
Når vi graver dybt nok i menneskets skjulte agendaer, viser det sig stort set altid, at vi render rundt med bristede illusioner, utilstrækkelighed og lavt selvværd.

Det må de andre ALDRIG opdage og derfor spiller vi rollen, nomineret til en Oscar.
Vi bliver bedrevidende, skal belære de andre og storhedsvanviddet tager over og kan få alle til at flygte hver gang, vi nærmer os. Den onde cirkel skabes for mindreværd styres nu af reptilen. Den vil anerkendes og det er for enhver pris og med alle sejl sat ind.

Det er kun deres behov. De har så meget empati for sig selv. Ikke for dig. De kan kun sætte sig ind i din manglende glæde og hvilken påvirkning det har på det på dem?
Så hvis du ytrer, at du ikke er glad, vil de ytre, at de har det endnu værre. De lever et konstant liv i offerrollen og udvikler sig tit som martyrer.

Der er altså tale om en karakterforstyrrelse, hvor det primære problem er vanskeligheder med at regulere selvfølelsen. Den basale selvfølelse grundlægges i løbet af de første leveår og kernen i den narcissistiske personlighedsforstyrrelse er, at individet har storhedsvanvid. Forløbet i den udviklingsproces, hvor barnet fra at tro sig almægtig og ufejlbarlig til at erkende sin adskilthed (sin individualitet) og sine begrænsninger, er kritisk og kan føre til udvikling af narcissisme. I normaludviklingen sker denne proces lidt efter lidt, hvilket resulterer i en sund og realistisk selvfølelse og tillid til sig selv og til andre. Ændres forholdet til moderen derimod for hurtigt, opstår der en følelse af angst og afmagt hos barnet. Barnet forsvarer sig imod dette ved at regrediere til den narcissistiske fase, til tidligere forestillinger om almægtighed og ufejlbarlighed, for at beskytte sig imod omverdenens krav. Denne del af jeget spaltes nu fra den del af personligheden, som er rettet imod omverdenen, for at beskytte jeget imod “den grumme virkelighed”. En del af personligheden er således stadig styret af narcissistiske forestillinger om almægtighed.

Du møder denne personlighed overalt på din vej. De fylder meget, og kan bare alting bedre. Har du været forkølet, var de døden nær. Fortæller du om din ferie, bliver du afbrudt med deres uovertrufne og spændende ferieoplevelse. De lytter stort aldrig og hvis deres mund står stille er det blot fordi de forbereder deres forsvar. De har aldrig hørt hvad du har sagt.

Deres indre stress styres nu af forsvarschefen Krybdyret, hvis eneste agenda er at Kæmpe, Flygte eller Spille død? De kan udvikle en uforklarlig paranoia og tildeler eller projektere alle omkring sig, deres eget indre kaos.

Hvor møder du denne forsvarstaler med narcissistiske tendenser?
Du støder på denne person hver dag. På arbejdspladsen, blandt veninderne, hos chefen, hos forældrene. De findes overalt.

De kan ødelægge så meget i deres omgangskreds og de er for det meste ikke engang selv bevidste om det.

Deres redning og din, er at lære dem om devisen
”Skomager bliv ved din læst”.
Fokuser på det du er god til; og bliv endnu bedre!

Du skal ikke styrke deres selvværd, men du kan hjælpe dem til at finde forståelsen af, at for dem at finde fred i sjælen, kun findes inde i dem selv og med de unikke talenter som findes i dem selv. Anerkendelsen som de sygeligt konstant søger hos de andre derude, skal de søge i sig selv.
Det gør du bedst ved at sige stop!

Sig fra overfor dem, for de er i stand til at give dig lavt selvværd for at gøre sig selv bedre.

Har du problemer med at sige fra overfor narcissisten eller kan du genkende nogle træk som er mindre klædelige hos dig selv, så kan jeg hjælpe dig med at heale ubehaget ved at skulle sige fra overfor disse til tider grænseoverskridende martyrer og med simple assertive værktøjer bliver du klædt på til at færdes med gensidig respekt dig og dem imellem. Du vil gå styrket på arbejde med lederskabet i behold og fastholde dine mål.

Mange hilsner

Betina

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!