Kom din Medafhængighed og Pleaser til livs.

Rammer for terapiforløb.

Medafhængighed er en form for følelsesmæssig afhængighed af en eller flere andre personer. Den medafhængige person kan typisk være en, der har behov for meget støtte, såsom en psykisk sårbar person, en narcissist, en misbruger eller en person med andre former for dysfunktionel adfærd. Den medafhængige føler ofte en trang til at være til gavn for den anden person for at kunne føle sig tilfreds med sig selv. Det er en form for afhængighed på linje med misbrug, men uden den fysiske afhængighedskomponent.

Den medafhængige personlighed udvikles ofte i løbet af livet, muligvis som følge af en omsorgspersons behov for støtte eller tilfredsstillelse af egne behov på bekostning af barnets. Den medafhængige personlighed er svær at ændre senere i livet, men det er muligt at lære at blive mere selvstændig og fokusere mere på egne behov.

Symptomer på medafhængighed inkluderer konstant søgen efter bekræftelse udenfor sig selv, en trang til at løse andres problemer og føle sig ansvarlig for dem, svært ved at sige nej, undgåelse af konflikt for enhver pris, en tendens til at gøre alt for at bevare et forhold, og en følelse af værdi knyttet til at være nødvendig for andre. Medafhængige er ofte hyperopmærksomme på andres følelser og behov, men har svært ved at mærke deres egne. Det kan føre til en situation, hvor de sætter andres behov over deres egne og lever uden at kende sig selv særlig godt.

 

Vi  udforsker og identificerer Pleaser- og Overansvarligheds-programmerne.

Vi arbejder med at bearbejde de blokeringer, der skaber ubehag for dig, når du egentlig skulle sætte en grænse.

Vi introducerer nye færdigheder inden for assertiv kommunikation.

Du vil få indsigt i, hvad din pleaser har forsøgt at opnå for dig.

Du vil lære at “uddelegere” det, der ikke længere er dit ansvar.

Og ikke mindst vil du mærke frihed og glæde ved at være dig.

session

7995 ,-
  • 8 x 1,5 time

Følelsesmæssig udmattelse:
Konstant bekymring og følelse af andres smerte kan føre til følelsesmæssig udmattelse.

Manglende egenkærlighed og omsorg:
Overfokus på andres behov kan føre til forsømmelse af ens egen mentale og fysiske sundhed.

Mistet grænser:
For meget empati for andre, kan føre til manglende evne til at fastsætte sunde grænser, hvilket kan udnyttes af andre.

Svært ved at træffe beslutninger:
Overtænkning af andres følelser kan gøre det svært at tage beslutninger for at undgå at skade nogen.

Isolation:
Frygt for at blive drænet kan føre til social isolation for at undgå at blive for følelsesmæssigt involveret.

Følelse af hjælpeløshed:
Konstant bekymring for andres problemer uden mulighed for at løse dem kan føre til følelse af hjælpeløshed.

Stor grådlabilitet: kan have nogle negative konsekvenser: Det er vigtigt at forstå årsagerne bag grådlabilitet og finde måder at håndtere følelser på, der passer bedre til ens mentale sundhed og relationer. En uforløst sorg.

Det er vigtigt at finde en balance mellem at udvise empati og beskytte ens egen mentale sundhed.

Læs videre her om du genkender du “Pleaseren” i dig selv?
– Se punkter for neden.

Du har svært ved at sige “nej.”

Du er optaget af, hvad andre mennesker tænker om dig?

Du føler dig skyldig, hvis du bliver nødt til at sige fra eller til.

Du frygter, at hvis du ytrer behov, så vil andre  tro, at du er et dårligt menneske eller egoistisk.

Du kæmper med følelser af lavt selvværd.

Du vil have folk skal kunne  lide dig og føler, at det at gøre ting for andre vil give dig anerkendelse.

Du siger tit undskyld. Også for noget som egentligt ikke er dit!

Du tager skylden, selv når noget ikke er din skyld.

Du har aldrig tid til dig selv, fordi du altid gør ting for andre mennesker.

Du slipper hvad du har i hænderne for at komme andre til undsætning.

Du foregiver at være enig med folk, selvom du faktisk har en anden mening.

Du kan være meget konfliktsky og prøver at afvæbne drama som mægler.
Tager måske på en lille “ud-flugt?” – Eller bliver passiv og mundlam?

Måske sidder du med et ubearbejdet fadersår eller modersår?
Hvis du har svært ved at finde en sund balance i livet
fordi du også er et samvittighedsfuldt menneske og gerne vil hjælpe,
er der ingen skam i at søge hjælp eller starte med en uforpligtende gratis samtale. 

Når vi bearbejder uforløste traumer, begynder vi at lytte til os selv og vi får pludselig en stemme.
Den begynder vi at kunne lide at bruge.
Og så hviler kroppen igen i sig selv.

Det kalder jeg SJÆLEFRED.

8 sessioner som vi aftaler hvordan skal forløbe sig.

(Da jeg ikke kender til de blokeringer som ligger hengemt i dig,
er det selvfølglige ikke sikkert, at de 8 gange er nok.)

Du er velkommen til at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig. 

Du kan booke en 30 min. uforpligtende tlf. samtale med mig.

Enten pr. telefon 61 55 25 58 eller mail betina@betinaekman.dk

Du er altid velkommen til at få en uforpligtende samtale med mig.Ring gerne på 61 55 25 58 mellem 8-9, eller skriv en mail til mig for booke en samtale med mig.Brug gerne formular forneden. Husk at skrive i meddelelsesfeltet.