Parterapi en sidste udvej

Parterapi

Når I har besluttet jer for at gå i parterapi, giver I jer selv, og jeres evt. børn, en stor gave. I har også indset, at I ikke kan klare jeres konflikter uden hjælp. Inden I googler rundt på nettet for at finde et godt terapeutmatch, er det godt at have afklaret nogle ting først:

Årsagen til terapien.
Viljen til selvindsigt og selverkendelse.
Bevidstheden om, at der er to til tango.
Vilje til at ændre uhensigtsmæssige mønstre.

Terapien foregår med mig som ordstyrer og guide
Den vil bestå af dialog mellem hver enkelt af jer og mig – samt dialog jer i mellem.

Jeg vil skabe et rum, hvor begge parter lytter og begge parter føler sig hørt.

Jeg vil støtte Jer i, at blive tydelige for hinanden og få tydeliggjort jeres behov.

  I at få jeres budskaber klart frem, sammen med de følelser der ligger bag men som ofte ikke bliver tydeligt nok kommunikeret eller hørt.

Rådgivning vil/kan forekomme og I vil blive inviteret til at øve jer i anerkendende kommunikation. I vil få opgaver/lektier/øvelser med hjem.

Det er selve relationen og dynamikken i forholdet, der er klienten i terapien – og ikke de individuelle parter.  Derfor vil terapien ikke indeholde dybdegående personligt arbejde, som det ville ske i individuel terapi.

I forløbet kan det ske, at der enten bliver lukket op for individuelle udfordringer, eller at vi får øje på individuelle udfordringer———–xxxx, der bliver ved med af “forstyrre” jeres relation(er). Med henblik på at få arbejdet det på plads anbefaler jeg, at man, sideløbende med parterapien, kan arbejde individuelt med det “private”. Jeg anbefaler kraftigt, at arbejde individuelt. Man kan sagtens dele det bagefter, men når vi skal dybere til værks, er det en privat sag mellem individet og terapeuten.

Få bugt med de blinde vinkler som vil give luft og mere fred i kroppen. Du bliver ganske enkelt mere rummelig som individ. Også overfor dig selv. Og ikke mindst mere GLAD.

Jeg er kendt som en terapeut som “går til den”
Læs: Jeg trykker nogen gange på maven og I skal inden i beslutter jer for, om det skal være mig I vælger som jeres parterapeut, at I som udgangspunkt gør jer bevidst om, at når der er en konflikt, at i hver især anerkender, at begge er en del af konflikten. Terapi er ikke en skydeklub, men en måde at få indsigt i jer selv og hinanden og få bevidsthed om hvad i hver især både beriger og belaster jeres forhold med.

Jeg holder ikke med nogen, men jeg vil komme med mit terapeutiske syn på hvornår der er modstand , stædighed og stolthed og  en evt.ubevidst uvilje til forandring.

Parterapi handler om at ændre de uhensigtsmæssige mønstre i os selv.
Det handler ikke om at sige :
“Hvad sagde jeg!”

Jeg skriver det – fordi jeg oplever det.
Og det er ikke en konfliktnedtrappende kommentar!
Terapi er sårbar så sarkasme og ironi frabeder jeg i terapirummet.
Dog byder jeg humor velkommen, med omsorg i mente. Rettidig omhu.

Formål

Formålet med den terapeutiske samtale er, at du/I finder frem til en hensigtsmæssig måde at forholde dig/jer til dit/jeres liv på. Resultatet kan blive indsigt i dine/jeres mønstre, handlinger og relationer. Og så kan terapi hjælpe dig/jer til at gøre noget ved dem – hvis det er dét, du/I vil.

I terapi er der ingen følelser der er forkerte. Der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder, at tackle sine følelser på og det er her, hvor terapi bliver et rigtig godt værktøj. I terapi kan du lære at tænke og handle anderledes.

Den måde, du håndterer problemer på i dag, har du lært på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt at handle sådan. Vi var som børn afhængige af vores omgivelser.

For at kunne være i vores familie, måtte vi danne os nogle overlevelses- eller “coping strategies”.

Men som voksen er de strategier ikke længere brugbare. Ofte er det dem der gør, at vi havner i de situationer, vi gerne vil undgå. Sagt på en anden måde, vores historie gentager sig selv. Den komfortzone skal I begge to være forberedt på at turde kigge ind i. Alle mennesker har brug for at træde ud af deres komfortzone for at ændre på uhensigtsmæssige mønstre.

Hvis kærligheden er til stede oplever jeg, at terapien virker når værktøjerne bruges. Hvis der er en af jer som er tvunget i terapi og egentlig ikke har viljen til forandring, så kommer vi hurtigt til kort – hos sådan en som mig.
I skal begge to ville det her!

Helt (k)ærligt.