Narcissist martyren en undertype af den skjulte narcissist.

Definition af martyrnarcissisten

Du er måske stødt på begrebet martyr-narcissist og undret dig over, hvad det betyder. Enkelt sagt er en martyr-narcissist en person, der overdrevent ofrer sig selv for andre, mens han/hun forventer anerkendelse og påskønnelse til gengæld.

Denne adfærd kan ses som en form for følelsesmæssig manipulation, da narcissisten kan bruge deres selvopofrende adfærd til at kontrollere eller drage fordel af andre.

(Tro mig, de vil aldrig selv være ved det, at det er det de gør!)

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) kommer i forskellige former og præsenterer sig på forskellige måder. Mindst to typer narcissisme er i øjeblikket anerkendt: grandiose (åbenlys) og sårbar (skjult).

Skjult narcissisme, også kendt som en sårbar narcissist eller martyr-narcissist, er en roligere, mere reserveret version af NPD. I modsætning hertil er grandiose narcissister mere udadvendte og viser åbent deres behov for beundring og berettigelse.

Som en, der har at gøre med en martyr-narcissist, vil du bemærke, at de ofte fremstiller sig selv som ofre eller helte. De higer efter sympati, anerkendelse og beundring for deres formodede selvopofrelse.

Dette kan omfatte et konstant behov for at diskutere deres problemer eller de mange ting, de gør for andre, mens de subtilt (eller ikke så subtilt) søger at modtage ros og validering.

Det er afgørende at indse, at denne form for narcissisme kan være subtil og udfordrende at identificere. De er som regel perfektionister og man kan ikke sætte en finger på dem. Og gør man….”så er du selv ude om det!”

Martyr-narcissister er mindre tilbøjelige til at prale af deres præstationer end deres åbenlyse modstykker eller vise deres formodede uselviskhed.

I stedet bruger de skjulte taktikker, såsom at spille offeret, passiv-aggressiv adfærd eller følelsesmæssig afpresning for at nå deres mål og holde andres opmærksomhed fokuseret på dem.

Sammenfattende bruger en martyr-narcissist selvopofrelse, ofte overdrevet eller fremstillet, for at opnå beundring og opmærksomhed.

De manipulerer andre gennem deres offer- eller helteskildring og engagerer sig i følelsesmæssigt kontrollerende adfærd.

Og du kan jo faktisk ikke leve uden dem, vel….? – Ifølge dem selv.

Forståelse af disse træk kan hjælpe dig med at genkende sådanne personer og bedre håndtere dine interaktioner med dem. 

Martyr-narcissist vs skjult narcissist. Hvad er forskellen?

Du er måske stødt på begreberne martyrnarcissist og skjult narcissist. Selvom de deler nogle ligheder, er de forskellige i visse aspekter.

At forstå disse forskelle er afgørende for bedre at kunne genkende og håndtere sådanne personer i dit liv.

En martyr-narcissist fremstår som en, der konstant ofrer sig selv for andre, men deres sande hensigt er at manipulere og kontrollere andre for personlig validering og opmærksomhed. De bruger skyld og en følelse af forpligtelse som deres primære redskaber. Jeg kalder det, at de byder sig selv til eller de ofrer sig!

De elsker at få det der:
“TAK, ej du er altså bare så hjælpsom altid!”

Du kan opleve, at de altid vil sætte sig selv i ugunstige positioner bare for at blive opfattet som uselviske og godhjertede. De frygter hvis nogen nogen sinde skulle kalde dem:  Egoistiske!

På den anden side er en skjult narcissist en mere subtil form for narcissist, som ofte fremstår sårbar, usikker og selvudslettende.

De er måske ikke så udadvendte pralende eller grandiose som den åbenlyse (eller storladne) narcissist; dog er de også opsatte på at sikre opmærksomhed, validering og kontrol over andre.

Når man har at gøre med en martyr eller skjult narcissist, er det vigtigt at genkende deres taktik og sætte grænser i overensstemmelse hermed. .

Martyrnarcissist:

En martyrnarcissist er en person, der konsekvent fremstiller sig selv som offeret i situationer. De har en tendens til at overdrive eller dramatisere deres lidelser eller ofre for at få medlidenhed eller opmærksomhed.

Du får at vide fra A-Z hvad de skal, har måtte være nødsaget til at gøre – og hvad de næsten ikke magter længere at gøre igen – og  alligevel gød de det igen”

“Ih nej I skal ikke tænke på mig!” – lyder det i telefonen, når du taler med dem.

.De kan udnytte deres lidelse til at manipulere andre til at føle skyld eller tage ansvar for deres situation.

Martyrnarcissister kan være dygtige til at skjule deres sande motiver og kan opretholde et billede af uselviskhed og uskyld, selv når de handler selvcentreret.

En martyr-narcissist har ofte svært ved at udtrykke deres egne behov direkte. De kan føle, at det at udtrykke deres behov er ensbetydende med at være egoistisk, hvilket er i modstrid med deres selvopfattede billede af at være offeret eller den uselviske person.

Dette kan resultere i en undertrykkelse af deres egne ønsker og behov i relationer og et ønske om at opfylde andres behov i stedet.

Denne tendens kan have dybe rødder i en følelse af utilstrækkelighed eller lavt selvværd, som de kompenserer for ved at opnå medlidenhed og opmærksomhed fra andre.

De kan være bange for at blive afvist eller kritiseret, hvis de udtrykker deres egne behov, og derfor foretrækker de at undertrykke dem for at opretholde deres billede af at være offeret.

Denne adfærd kan dog være manipulerende, da de ofte skaber en ubalance i relationer, hvor de tilsyneladende giver meget, men i virkeligheden kan have en skjult forventning om at få noget til gengæld, såsom anerkendelse,taknemmelighed ikke at blive forbigået, overset eller afvist. Eller andre former for støtte.

Det er vigtigt at være opmærksom på denne adfærd for at undgå at blive fanget i en dynamik, hvor en person konstant opfører sig som offeret uden at kunne håndtere konstruktive samtaler om egne behov og forventninger i relationer. En sund kommunikation og grænseetablering er afgørende for at opretholde sunde relationer med en martyr-narcissist.

 

Skjult narcissist:

En skjult narcissist adskiller sig ved at være mere tilbøjelig til at undgå opmærksomhed og rampelyset. De søger ikke den samme form for ekstern bekræftelse som en typisk narcissist.

De kan handle ydmygt og nedtone deres præstationer eller dygtighed for at undgå opmærksomhed eller anerkendelse.

Skjulte narcissister kan have en intern opfattelse af overlegenhed og forventer stadig at blive behandlet som særlige eller unikke, men de udviser det ikke så åbenlyst som en mere åbenlys narcissist.

Begge typer narcissister har en tendens til at have en forstyrret selvopfattelse, en mangel på empati over for andre og en generel tendens til at handle i selvcentrerede mønstre. Det er vigtigt at være opmærksom på disse træk for at kunne etablere sunde relationer og undgå at blive manipuleret eller udnyttet af disse typer personligheder.

At yde støtte og være til rådighed for andre, så længe det er i tråd med vores egne grænser, er en helt anden sag. Dette princip kaldes næstekærlighed, omsorg og empati. Dog er det også vigtigt, at vi ærligt forholder os til vores egne behov. Og hvis vi har stor kognitiv dissonans, kan vi have svært ved at vide om vi nu også er ærlige overfor os selv.

Martyren kan have tendens til at byde sig selv til……Men der kan vente en lille regning…..om lidt.

Kognitiv dissonans.  Et skønt lille selvbedrag.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!