Narcissister er et stort selvbedrag og med undgåelse af ansvar forsvarer de sig selv med stor kognitiv dissonans.

Uansvarlige mennesker, der undgår at eje deres handlinger eller tage ansvar, engagerer sig ofte i forskellige former for selvbedrag eller rationalisering for at retfærdiggøre deres adfærd.

Disse selvoverbevisninger kan variere baseret på situationen og individet, men her er nogle almindelige måder, hvorpå uansvarlige mennesker kan overbevise sig selv:

Benægtelse af ansvar: Uansvarlige individer kan overbevise sig selv om, at de faktisk ikke forårsagede skaden, eller at deres handlinger ikke var væsentlige nok til at berettige at tage ansvar. De kan nedtone deres rolle i situationen for at undgå følelser af skyld eller ansvarlighed.

Læs mere om: Måske er du overansvarlig?


Minimering: De kan minimere konsekvenserne af deres handlinger og nedtone indvirkningen på andre. Dette giver dem mulighed for at undgå at se det sande omfang af den skade, de har forårsaget.
Det hedder også at leve livet på en stor fed løgn!


Flytning af skyld: Uansvarlige mennesker kan omdirigere skylden til eksterne faktorer, andre individer eller omstændigheder uden for deres kontrol. Dette hjælper dem med at undgå at konfrontere deres egen adfærd og bevarer deres selvbillede som ulastelig.


Forvrænget opfattelse: De kan forvrænge deres opfattelse af begivenheder, så de stemmer overens med deres foretrukne fortælling. Denne forvrængning giver dem mulighed for at male sig selv som ofre eller “helte i historien” i stedet for at anerkende deres rolle i at forårsage skade i nuet!


Begrundelse: Uansvarlige individer kan rationalisere deres handlinger ved at komme med grunde eller undskyldninger, der forekommer dem plausible. Dette kunne indebære at nævne deres hensigter, personlige kampe eller opfattet pres fra andre som årsager til deres adfærd. De kan blive ved med at fortælle den samme historie om og om igen.
En 55 årig kan regrediere tilbage til en oplevelse som skete for 30 år siden og bruge den oplevelse som undskyldning hvorfor at “ting er som de er!”
OMG…..man bliver træt!

Selektiv hukommelse: De kan nemt glemme eller selektivt huske dele af situationen for at understøtte deres version af begivenheder. Dette hjælper dem med at bevare deres ønskede image og undgå at konfrontere ubehagelige sandheder. De er gode til at tage noget ud af en sammenhæng og lave skyldskifte.
Dette ses ofte i narcissistiske forhold hvor Narcissisten presser sit offer ud i frustration via gaslighting og verbale overgreb, så offeret tilsidst “taber sutten”
Dette vil narcissisten bruge mod offeret og sige: “Du er jo gal!”
De kan sågar finde på at filme det og bruge det mod dig.

Undgåelse af skyld: Ved at overbevise sig selv om, at de ikke er ansvarlige, kan uansvarlige individer undgå at opleve skyldfølelse eller anger for deres handlinger. Dette giver dem mulighed for at beskytte deres selvværd og undgå ubehaget ved at erkende deres fejl.

Selvopretholdelse: Nogle vil måske tro, at det at indrømme ansvar vil føre til negative konsekvenser for dem selv, såsom straf, ødelagte forhold eller tab af omdømme. I et forsøg på at beskytte sig selv kan de fortsætte med at nægte deres involvering. Og faktisk lyve endnu mere. De løgne som bliver flere og flere, lægger sig som en tyk masse af SKAM.
Hvordan kan de holde det ud? Må man spørge sig selv om?


Mangel på empati: Uansvarlige mennesker mangler måske empati til fuldt ud at forstå eller anerkende den skade, de har forårsaget andre. Denne mangel på forståelse kan få dem til at afvise betydningen af deres handlinger. Derfor har de brug for at deres publikum som vil være “den nye familie” eller “den nye arbejdesplads ” eller “den nye partner” skal få sympati for den uansvarlige.
Det er kun et spørgsmål om tid. Masken vil altid krakelere.


Frygt for sårbarhed: At tage ansvar kræver sårbarhed, da det betyder at skulle indrømme fejl og erkende fejl. Uansvarlige individer kan måske overbevise sig selv om, at sårbarhed er et tegn på svaghed, hvilket gør det svært for dem at stå over for deres handlinger.
Det er vigtigt at erkende, at disse selvoverbevisninger ofte er mekanismer til at undgå ubehag, bevare selvværd og beskytte ens selvbillede. Men de kan fastholde skade og forhindre personlig vækst og sunde forhold. At tilskynde til selvrefleksion, empati og ansvarlighed er afgørende for at hjælpe individer med at bryde fri fra disse mønstre af selvbedrag og tage skridt hen imod positiv forandring. 

De aner ikke hvilken gave det faktisk er, at kigge ind og “eje sit eget shit!”

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!