Kender du en narcissisist som ikke vil tage ansvar?

Når mennesker undgår at tage ansvar for deres handlinger eller valg, kan det have betydelige følelsesmæssige og psykologiske konsekvenser for de involverede ofre. 

Følelser af uretfærdighed: Ofre oplever ofte en følelse af uretfærdighed, når den ansvarlige person nægter at anerkende deres handlinger. Dette kan føre til følelser af vrede, frustration og forvirring. Ofre kan undre sig over, hvorfor nogen undgår at tage ansvar for deres handlinger, især når disse handlinger har forårsaget skade.

Afmagt: Ofre kan føle sig magtesløse, når den ansvarlige ikke er inde over deres handlinger. Denne magtesløshed kan stamme fra det faktum, at offeret har ringe kontrol over den ansvarlige persons beslutninger eller handlinger, hvilket gør det udfordrende at opnå en løsning eller afklaring.

Følelsesmæssig stress: Når ofre bliver overladt til at håndtere eftervirkningerne af en andens handlinger uden nogen anerkendelse eller støtte, oplever de ofte øget følelsesmæssig stress. Dette kan manifestere sig som angst, depression eller endda posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i mere alvorlige tilfælde.
I terapien arbejder jeg målrettet med dette. Ofre af narcissister kan faktisk slæbe rundt på ubevidst PTSD.

Tvivle på dig selv og selvbebrejdelse: Manglen på ansvar fra den person, der er skyld i og ikke vil eje sit ansvar, kan få ofre til at internalisere skylden eller tvivle på deres egen opfattelse af situationen. De kan stille spørgsmålstegn ved, om de var forkerte ved at føle sig såret eller forurettede, hvilket yderligere kan erodere deres selvværd. Narcissister er eminente til at twiste virkeligheden via gaslighting og tror til sidst selv fuldt og fast på deres forvrængede historier.

Isolation: Ofre kan føle sig isolerede og ustøttede, når den ansvarlige person nægter at anerkende deres handlinger. Denne isolation kan stamme fra manglende validering og forståelse fra andre, især hvis den ansvarlige person benægter og undgår enhver forseelse.
Og i øvrigt har været på Flying Monkeys jagt!

Indvirkning på forhold: Skaden forårsaget af en person, der ikke ejer deres handlinger, kan strække sig ud over den umiddelbare situation. Det kan belaste forhold, da offeret kan føle sig ude af stand til at stole på andre eller være tøvende med at åbne følelsesmæssigt i frygt for at blive såret igen.

Svært ved at komme videre: Uden anerkendelse og ansvarlighed kan det være svært for ofrene at hele sig selv og komme videre. Afklaring og løsning kræver ofte, at begge parter forholder sig ærligt til situationen, og når det ikke sker, kan det hæmme ofrets evne til at komme sig.

Forstærkning af offerrollen: Når den ansvarlige person undgår at tage ansvar, kan det utilsigtet forstærke ofrets følelse af offerskab. Dette kan forlænge helingsprocessen og gøre det sværere for offeret at genvinde en følelse af handlefrihed og kontrol over sit eget liv.
(LÆS IGEN OG IGEN! “DET ER IKKE DIG”!)

Det er vigtigt at bemærke, at selvom disse er almindelige reaktioner, er hver persons oplevelse unik. At yde støtte, validering og et sikkert rum for ofre til at udtrykke deres følelser kan være afgørende for at hjælpe dem med at navigere i de komplekse følelser, der opstår fra en situation, hvor nogen nægter at eje deres handlinger.

Og sige undskyld!

Erkend at disse menensker er kujoner og at de aldrig kommer til at opleve glæden ved selve livet, fordi de netop slæber rundt på skammens klamme greb i dem.

Man kan spørge sig selv:
Vil de ikke sættes fri?
Deres ego er for stort!

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!