Kend din medafhængighed.

Her en lille vigtig blog om medafhængighed.

Jeg er selv tidligere medafhængig og selvom jeg har taget uddannelser og kurser kan jeg stadig falde i medafhængighedens mønster. Det handler om at sige STOP, at stoppe op og spørge sig selv, hvilket mønster er jeg på vej ind i?

Kend dine medafhængige på arbejdspladsen, i vennekredsen, i familien og i dig selv.
Hvor går du selv med på den?

HVAD ER MEDAFHÆNGIGHED?
Medafhængighed betegner ikke, som en del mennesker tror, at man lader sig påvirke til selv at drikke sammen med alkoholmisbrugeren eller ryge sammen med hashmisbrugeren. Det sker i nogle tilfælde og i andre tilfælde ikke. Tværtimod det modsatte kan gøre sig gældende.
Men det, der kendetegner medafhængigheden er, at man indgår i et nært samspil med den afhængige, hvor man dækker over problemerne og undertrykker følelser, især sine egne.

Hvornår er man medafhængig?

Som medafhængig har du oplevet svigt i din barndom.

Det er ikke altid at omsorgspersonerne er af den opfattelse, at du er blevet svigtet, Det afgørende er, om du har haft en oplevelse af svigt.

Svigt kan antage mange former og forekomme i alle typer af familier. Det kan eksempelvis forekomme i relativt åbenlyse former i familier med vold, seksuelt misbrug eller alkoholisme. Det kan også forekomme i de familietyper, der på overfladen virker gode og sunde, men som indeholder mere skjulte former for svigt som f.eks. ikke at blive mødt i tilstrækkelig grad emotionelt, at blive dømt, nedgjort, vurderet, manipuleret eller kritiseret.

Hvad er en medafhængig person, og hvad ligger til grund for medafhængigheden?

En medafhængig person er en person som gennem de oplevede svigt har “forladt” sig selv og søger stabilitet og styrke i et andet menneske. Den medafhængige person har gennem sin opvækst tilpasset sig de andre og derigennem aldrig lært at kende egne behov. Det er den måde hvorpå den medafhængige indhenter information om egen behov, først at se hvad andre mener og har lyst til. Terrænnet tjekkes ud først og afstemmes, så alle er glade.

  1. Jeg kan ikke elskes, for den jeg virkelig er, men jeg kan opnå kærlighed og forbinde mig med andre ved at tilpasse mig et andet menneskes behov.
  2. Jeg har ikke styrken til at stå ved mig selv for, når jeg gør det, kommer jeg i kontakt med min følelses af forladthed fra barndommen, og det er en meget stærk følelse, der kan opleves som ubærlig.

Det bliver et tabu.

KEND en med – eller din egen MEDAFHÆNGIGHED

Medafhængighed er karakteriseret ved tilbøjeligheder til at benægte, bagatellisere
eller helt dække over realiteterne.
Stor skamfuldhed
Drevet af mistillid
Stor utryghed
Store vanskeligheder med at identificere egne følelser og udtrykke dem.
Overdreven perfektionisme
Handlingslammelse
Konstant behov for bekræftelse, anerkendelse og ros.
Parathed til at være ’terapeut’ for andre og lade deres behov gå forud for éns egne.
Det vigtigste kendetegn ved medafhængigheden er en manglende evne til at udtrykke følelser og kommunikere åbent om personlige og inter-personlige problemer.
Man afskærer sig fra venskaber – Isolation

Medafhængighed kan også forklares som:

En følelsesmæssig, psykologisk og adfærds mæssig tilstand, som udvikler sig, selvfølgelig i forværret tilstand.
Benægtelsen bliver virkelighed og hverdagen handler om hvordan den
medafhængige kan eksistere så tilsyneladende normal som muligt.
Hverdagen bliver til ren overlevelse.

Et glansbillede og et udtryk af sig selv med fuld kontrol om, at alt er MEGET godt!

Derfor bliver den medafhængige viklet ind i sine egne løgne og det tiltager.
Det skamfulde ved f.eks. alkoholisme eller ludomani, som er alvorlige sygdomme, er:
– Hvad tænker “de andre”?
Hvis vore kære blev ramt af en mere alvorlig, men legaliseret sygdom, ville vi måske ikke have ligeså svært ved at bekende kulør? Og straks søge hjælp.
Så den medafhængige får samtidig en kæmpe byrde på sine skuldre. Det er en umulig opgave at bære alene.
Det er den medafhængiges ansvar at sige fra!

Bedste råd: Erkend det i dig selv først, søg hjælp, få hjælp til dig selv først.
Først der kan du hjælpe misbrugeren.

Det er misforstået kærlighed at gemme på sandheden.

Det er ukærligt at forblive i medafhængigheds mønsteret.
Der er så mange steder at gå hen i dag.
Det er faktisk pinligt, ikke at gøre noget ved det.
Du er selv syg som medafhængig. Bliv rask.
Få nu noget ud af livet!
Det er mere skamfuldt at forblive ukærlig medafhængig.
For det er faktisk et bevis på manglende oprigtig kærlighed.

Et narcissistisk behov.

Der hvor der har været misbrug af alkohol, ludomani, stoffer eller andre former for afhængighed og
den afhængige er holdt op med sit misbrug, hvis vedkommende ikke har fuldt de 12 trin eller det fulde program, er misbruget stadig aktivt. Og misbrugerne får et nyt misbrug. Det kan være sex, shopping eller beundringsafhængighed.
Og du forbliver medafhængig, hvis du ikke har fået hjælp til at mærke dig selv og dine behov og ikke mindst dine egne grænser.
Du hjælper misbrugerne ved at hjælpe dig selv.
Det kræver mod og vilje og ikke mindst at slippe den der tanke om:

“Hvad tænker de andre?”
De andre har ligeså mange spøgelser at slås med!

Sig kærligt Stop! Kærligt Fuldt stop!

Det er dit liv og dit ansvar overfor dit liv!

Det er den afhængiges ansvar overfor sit eget liv!

I er begge omsorgssvigtet og har begge brug for hjælp!

Sig Stop!

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!