Har du solgt ud af dig selv?

Vi har alle adgang til den indre prostituerede  i en vis grad – det være sig både kvinder og mænd. Den indre prostituerede manifesterer sig i vores liv, når vi metaforisk “sælger” en del af os selv for at opnå noget.

Den indre prostituerede trives med frygt omkring overlevelse og sikkerhed. Energien i denne arketype er primært knyttet til Rodchakraet, som kan være blokeret eller såret gennem forskellige livsoplevelser og overbevisninger.

Som oftest har de, som konstant kæmper med den indre prostituerede oplevet en fysisk eller følelsesmæssig ustabil og omsorgssvigtet barndom.

For at skærpe følelsen af sikkerhed, vil den indre prostituerede gøre sig store foranstaltninger for at sikre, at han/hun føler sig tryg og beskyttet.
Læs videre om de udsalg, som arketypen den prostituerede foretager.

Ofrer deres drømme for at bevare deres komfort.

Tilsidesætter egne værdier for social god – og anerkendelse.

Gør kun noget for økonomisk gevinst skyld, i stedet for passion eller overbevisnings skyld.

“Sælger ud af sig selv” for at vinde popularitet i stedet for at være tro mod sig selv og sit eget unikke værdisæt.

Bliver i et voldeligt, færdigt eller giftigt forhold for at erhverve følelsesmæssig, social eller økonomisk sikkerhed, frem for modigt at møde det ukendte.

Er falsk overfor andre, udelukkende for at få noget fra dem.
Gør noget der går imod egen etik.

Manipulerer andre for at drage fordel og udnytte.

Regnestykket for den indre prostituerede er i det væsentlige dette:
-“Jeg vil give dig alt, hvad du vil have (selv på bekostning af min tro, selvrespekt og integritet) lige så længe du giver mig noget, som jeg vil have til gengæld (i form af økonomisk eller personlig gevinst).

” Den gode gamle – noget for noget”

Den eneste måde at neutralisere den indre prostituerede på og drage lære deraf, er at udvikle tillid til os selv.  For at udvikle selvtillid skal vi indse, at vi må strække os ud over vores personligheder, – titler –  job – legeme og tanker. Det er svært at tro på noget, som ikke beskriver os selv.
Vi skal droppe at have en opfattelse af os selv.

Når vi altid har troet på, at “os” ikke kan give os en følelse af sikkerhed eller komfort.
Hvordan kan en personlighed, der svinger, et legeme, der ældes, et midlertidigt job, en familie der er forbigående eller et sind, hvis tanker vi ikke kan kontrollere, virkelig inspirere til øget selvtillid?
For at lære af den indre prostituerede og genvinde vores integritet, skal vi genoprette forbindelse til det sted i os, som aldrig ændres.

Det sted er din egen bevidsthed. Din essens.


Det, jeg kalder “indre arbejde”, omfatter blandt andet at arbejde med barnet i dig selv, men indebærer specifikt at lære at genoprette forbindelse med dit hjerte, sind og sjæl.
Din Sjæl er din essens og selve sandheden af, hvem du er, med andre ord, det er din unikke bevidsthedsstrøm.
Din Sjæl er grænseløs, rummelig, uendeligt klog og kærlig;
Det er din personlige forbindelse med din sjæl, som er den underliggende kilde til alt i dette univers.

Du er med andre ord alt andet end det, som dit sind begrænser dig til at være. Det sårede indre barn kan have brugt den prostituerede arketype for at beskytte sig selv. Det skal du ikke skamme dig over, men komme videre og lære aldrig at gøre køb på dig selv igen.

Du kan forneden læse mere om min nye workshop.

https://betinaekman.dk/healing-af-indre-barn-faa-bedre-kontakt-til-din-intuition/
Denne workshop er unik til dig som synes at mangle noget i dig selv.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!