Mobning – Sig højt STOP!

Vores fælles ansvar!
Glæder mig til program på tirsdag om mobning med Kronprinsesse Mary og Mikkel Hansen.

Læs her Mary Fonden og mobning

Håber at alle skoler vil tage emnet op i den anledning.

Vi skal forebygge ikke helbrede.

Det kræver, at vi er på forkant og det er viden, som vi skal have om problemet. Den viden skal ud til forældrene! Vi skal som forældre sætte os ind i hvad der rent faktisk foregår i folkeskolen i dag. Vi skal også forstå at vores børn kan have en helt anden adfærd i skolen end den derhjemme. Også skal vi vide,  at ca. 3-5 børn i en skoleklasse i dag, kan have forskellige begyndende opmærksomhedsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser, som kan være ødelæggende for en klasse og så sandelig også for underviseren. som hvis tilfældet, kan have brug for supervision.

Er mobberen personligheds/opmærksomhedsforstyrret Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Vi skal som forældre tage ansvar og så skal vi også have selverkendelsen med! Vores lille søde Uffe eller yndige Ulla kan sagtens fortælle en helt anden historie derhjemme. De manipulerer, vender alt om. Når der er voksne tilstede er de professionelle ofre så dygtige til at vise en helt anden side af sig selv.
De lever som Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Derfor kan det være svært for nogle forældre, at se når deres unger udspiller en Mr. Hyde-rolle i skolen. Derhjemme er de jo dydsmønstret selv!
Det hele handler om, at mobberen har det så dårligt med sig selv. For selv at få det bedre. skal de gøre skade på andre, så andre kan få det dårligere end mobberen selv.
Offer/krænker/frelser- trekanten eller Dramatrekanten.
– Det er altid alle de andres skyld!
Det er en klassiker. Det er det desværre også for mange almindelige mennesker. Så det i sig selv er ikke en identifikationsfaktor – men man kan være sikker på, at offerrollen går igen.
Et opmærksomhedsforstyrret individ er som regel ret dygtig til at få folk “med på vognen” og opfatte dem som en sympatisk person, det er synd for – De er professionelle ofre.!!!!!!!

Medløbere skal forstå, at de er medmobbere og skal stoppes.
Og så skal dem der blot ser på, begynde at tale………HØJT!
Ellers er de rent faktisk de stille medløbere.
Men alle er bange for selv at blive mobbet!!! Så derfor tier de oftest stille!

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet.
For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade.

Det er mobning når:

andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
at sprede skadelige rygter
flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
at tage eller ødelægge den andens ting
at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil
osv.

Den gode gamle devise:
Hvis man ikke har noget godt at sige – så hold mund!

Og hvis vi har ondt i livet – så søg hjælp!
Lad være med at skade andre – fordi du selv har det dårligt!
Tag ansvar for din adfærd! Vid at der bliver sat ind overfor din adfærd!
Hold op med at manipulere og hav respekt for andres grænser og forstå et stop!
Til dem der vender den anden kind til. Forstå, at når din krænker ikke forstår et stop! – At du stadig er et næstekærligt menneske – også selvom du bliver nødt til at råbe et meget HØJT STOP!
Lær at ignorere der hvor det tjener situationen bedst og sig højt og tydeligt stop der hvor du bliver krænket.

Se denne korte Vimeo om at sige det højt – Meget vigtigt klik her!

Du kan her læse om Mary Fonden og mobning her på dette link.

Stå sammen mod mobning – sig nej til mobning!

Det er vores ansvar alle sammen!
kærligst Betina

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!