Den Værdifulde Forskel: At Være Et Ordentligt Menneske vs. Pleaser Adfærd.

At være et ordentligt menneske og at udvise pleaser adfærd er to forskellige tilgange til interaktion med andre og til ens generelle livsstil. Lad os se nærmere på forskellene mellem de to:

  1. At være et ordentligt menneske: At være et ordentligt menneske handler om at have et solidt sæt værdier og principper, som guider ens handlinger og beslutninger. Det indebærer at handle i overensstemmelse med ens egne moralske og etiske standarder, uanset hvad andre måtte tænke eller forvente. Handlinger udføres ikke nødvendigvis for at opnå godkendelse eller ros fra andre, men snarere fordi de anses for at være oprigtige og retfærdige. At være ordentlig involverer også at være ærlig, autentisk og ansvarlig for ens handlinger.

  2. Pleaser adfærd: Pleaser adfærd refererer til en tendens til at prioritere andres ønsker og behov over ens egne, ofte på bekostning af ens personlige grænser og velvære. Personer, der udviser pleaser adfærd, forsøger typisk at undgå konflikter og forsøger at behage andre for at få godkendelse, ros eller undgå kritik. Dette kan føre til, at de ofte siger ja til ting, de ikke har lyst til, eller overstrækker sig for at imødekomme andres forventninger.
    “Den, der altid danser efter andres melodi, mister taktstokken til sit eget liv.” – Betina Ekman

    Læs mere om Pleaseradfærd her: Er du pleaser?

Forskellene:

  • Motivation: Et ordentligt menneske handler baseret på deres egne værdier og principper, mens en person med pleaser adfærd handler for at opnå andres godkendelse.
  • Selvværd: En person, der handler som et ordentligt menneske, har ofte et sundt selvværd, da deres handlinger ikke er afhængige af andres mening om dem. En person med pleaser adfærd kan have tendens til at føle sig mindre værd, hvis de ikke opfylder andres forventninger.
  • Autenticitet: Ordentlige mennesker handler autentisk i overensstemmelse med deres sande selv. Pleasere kan ofte undertrykke deres ægte følelser og ønsker for at passe ind eller undgå konflikter.
  • Grænser: Et ordentligt menneske opretholder sunde personlige grænser og er villig til at sige nej, når det er nødvendigt. Pleasere har tendens til at bøje deres grænser for at tilfredsstille andres behov.

I sidste ende handler det om at finde en balance mellem at være hensynsfuld over for andre og samtidig bevare ens egen autenticitet og velvære. Det er vigtigt at huske, at det at være ordentlig ikke nødvendigvis betyder, at man aldrig tager hensyn til andre, men snarere at man gør det med integritet og autenticitet.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!