Hvordan bliver jeg nogen sinde god nok?

Life is not a problem to solve. It is a mystery to live. (Roberto Assagioli)

“At leve med mysteriet”…..som vi trasker derudaf, er svært hvis vi er vokset op i et dysfunktionelt hjem.

Dette blogindlæg handler mest om den følelsesmæssigt modne forældre.
Formålet er at vise dig om du har haft en  følelsesmæssig moden eller umoden forældre (som desværre kan forveksles med at have narcissistiske træk.)
Det som adskiller denne umodne forældre fra at have narcissistiske træk, er at de kan genkende umodenheden i sig selv og ønsker at gøre noget ved det.

Alle børn har brug for forældre, der er omsorgsfulde, opmærksomme, rummelige, imødekommende og følelsesmæssigt modne.

Virkeligheden er imidlertid den at mange er født ind i familier, der ikke har haft adgang til flere af disse vigtige evner.
Det førte til, at de følte en følelse af at være forladt, ignoreret, afvist og aldrig rigtig være set eller værdsat for, hvem de var.

Hvis dine forældre/forælder har været fjerne, selvoptaget, humørsvingende, fraværende, haft for travlt, været opfarende med ubearbejdede vredesudbrud, ufølsomme, eller det som er værre, har du sandsynligvis en følelsesmæssig umoden forælder som gør brug af umodne og primitive forsvarsmekanismer. 
Og her har du som menneske virkelig brug for at løse dine egne udfordringer i dit liv.
Så kan det kan sgu være supersvært at leve i “mysteriet”.

Vores Ego har nemlig brug for at finde en løsning på alting.
For vi har selv arvet nogle af de følelsesmæssige umodne forsvarsmekanismer også lever  det dysfunktionelle mønster videre i os.

Følelsesmæssig modenhed er evnen til at være komfortabel med en bred vifte af intense eller modstridende følelser (hvad enten de er positive eller negative).

De mennesker med følelsesmæssig modenhed er følsomme, sansende, tålmodige, lyttende, empatiske, imødekommende og opmærksomme på deres egne og andres behov.

De er i stand til at styre deres følelser samt at rumme og give plads til den følelsesmæssige kompleksitet i andre. – Og da børn udvikler sig gennem det at spejle forældrene, så giver det sig selv, at et modent følelsesmæssigt overskud fremmer barnets tarv.

Hvad er så tegnene på følelsesmæssig modenhed hos forældre og mennesker generelt?
Her er nogle eksempler.

De er realistiske og pålidelige.

De kan både tænke og føle på samme tid.

De reagerer ud fra virkeligheden (i stedet for at bekæmpe den via  selvbedrag eller benægtelse)

De kan klukke godmodigt af sig selv.

De tager ikke alting personligt.

De påtager sig konsekvente, men sunde roller i brug i forskellige situationer.

De respekterer barnets personlige grænser. Men de sætter samtidig kærlige grænser.

De viser sammenhængen mellem  at give og at modtage.

De er venlige, ydmyg, respektfulde og tør vise sårbarhed. ( uden følelsesmæssige udbrud)

De er fleksible og kan gå på kompromis. De går efter win/win og de er ikke bange for at indrømme egne fejl. De vil gerne dialogen og samtalen.

De er empatiske (hvilket får barnet til at føle sig tryg)

De er i balance med deres eget humør. Kontra det at lade sig  styre af humørsvingninger.

De værdsætter barnets individualitet.

De er selvreflekterende og ønsker hele tiden at udvikle sig (og de er også villige til at ændre sig hvis de har opdaget noget usundt hos sig selv.)

De er interesseret i at lære barnet at kende og meget nysgerrige på barnets udvikling.

De kan grine og lege, men overtager ikke legen fra barnet. De er mere igangsættende indtil barnet kan og vil selv.

De kan lytte opmærksomt, tålmodigt og medfølende.

De følelsesmæssigt modne forældre er overordnet set rare at være sammen med.
Du føler dig tryg og virkelig set i deres nærvær.
Der er en følelse af gensidighed og ægte interesse for at lære mere om dig. Som barn er du deres primære fokus, men sådanne forældre kan også samtidig  “se” andres børn.

Børn har  ingen grund til at gå på æggeskaller omkring dem, da de er jævne, fleksible og jordnære.
Disse godmodige og empatiske sjæle er ikke bange for følelsesmæssig kompleksitet eller intensitet, men omfavner det i stedet med kærlighed og tålmodighed.
De rummer og sætter kærlige grænser hvis nødvendigt.

En følelsesmæssig moden forældre vil selvfølgelig ikke finde sig i hvad som helst. Så de udtrykker tydelige NEJ èr uden at skræmme barnet og kan samtidig forklare og trøste et skuffet eller ulykkeligt barn.
For det er helt naturligt for et barn at blive skuffet eller trodsig hvis det ikke får sin vilje.
En vedholdende og engageret  forældre vil langsomt og helt naturligt give barnet det som det har brug for.
Nemlig tryghed.

Det er de færreste som har haft en opvækst med 100% følelsesmæssigt modne forældre.
Det kan kun du som individ bedømme selv. Dog kan vi som mennesker komme til at  bagatellisere, idealisere og idyllisere vores forældre for at undgå at erkende en primitiv følelsesmæssig umodenhed hos dem.

Healing af indre barn

De følelsesmæssigt umodne forældre har selv mange ubearbejdede traumer.
Derfor fortsætter de deres uhensigtsmæssige adfærd og det kan være svært at være i for nærtstående.

Mange voksne som går i terapi hos mig har af samme grund stadig svært ved at være sammen med deres forældre i længere tid. 

Hvis du genkender nogle af disse mønstre, er det blandt andet dem og meget andet som vi arbejder med på mit nye online forløb.

Læs mere ved at klikke her:
Lær at stole på dig selv  – Mærk magien. Stærk handlekraft og suveræn lederskab.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Brug for hjælp til at komme videre?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få min Guide Forstå hvorfor du stadig sidder fast!